4.letnik - 2006/2007
 

slovenski jezik
prof. Aleksandra Medved
angleški jezik
prof. Mateja Štrovs
nemški jezik
prof. Marija Holešek
matematika
prof.
Irena Kovač-Gregorčič
ekonomija*M
prof. Stanko Miklič
podjetništvo
prof. Gabrijela Blaznek
informatika*M
Marjana Pograjc-Debevec
zgodovina*M
prof. Dragica Babič
geografija*M
prof.
Katarina Bola-Zupančič
psihologija*M
prof.
Tina Pušnik
športna vzgoja
prof. Jani Pajk & prof. Davor Drečnik
sociologija*M
prof. Nasta Doberlet-Bučalič

*M ~ možni maturitetni izbirni predmeti

3.letnik - 2005/2006
 

slovenski jezik
prof. Aleksandra Medved
angleški jezik
prof. Mateja Štrovs
nemški jezik
prof. Marija Holešek
matematika
prof. Jelena Keršnik
ekonomija
prof. Stanko Miklič
športna vzgoja
prof. Jani Pajk & prof. Davor Drečnik
zgodovina
prof. Ljudmila Guna, prof. Boštjan Kosec
geografija
prof. Branko Đorđevič
sociologija
prof. Nasta Doberlet-Bučalič
podjetništvo & poslovna informatika
prof. Zvezdana Lamovšek-Golob, prof. Maja Korošec, prof. Marko Oplotnik + prof. Stanko Miklič za PIN


2.letnik - 2004/2005
 

slovenski jezik
prof. Aleksandra Medved
angleški jezik
prof. Mateja Štrovs
nemški jezik
prof. Marija Holešek
matematika
prof. Jelena Keršnik
ekonomija
prof. Stanko Miklič
biologija
prof. Darja Užmah
kemija
prof. Hedvika Vengust
zgodovina
prof. Ljudmila Guna
geografija
prof. Branko Đorđevič
psihologija
prof. Stanislav Perko
športna vzgoja
prof. Jani Pajk & prof. Davor Drečnik
informatika
prof. Marjana Pograjc Debevec


1.letnik - 2003/2004
 

slovenski jezik
prof. Andreja Vukovič
angleški jezik
prof. Mateja Štrovs
nemški jezik
prof. Marija Holešek
matematika
prof. Jelena Keršnik
ekonomija
prof. Stanko Miklič
biologija
prof. Darja Užmah
kemija
prof. Antonija Mrak
zgodovina
prof. Ljudmila Guna
geografija
prof. Branko Đorđevič
likovna umetnost
prof. Samo Šiles
športna vzgoja
prof. Miroslav Milar & prof. Davor Drečnik
informatika
prof. Magda Žagar-Diacci